Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Slik fordeles støtten mellom stipend og lån

  • Beløpene gjelder dersom du er student og har fått innvilget støtte til fulltidsutdanning (30 studiepoeng per semester).
  • Hele basisstøtten utbetales som lån.
  • Inntil 40 prosent av lånet ditt kan gjøres om til stipend.
  • Blir søknaden din behandlet sent i semesteret, blir den første utbetalingen større.
  • Beløpene over er maksimal basisstøtte. Får du tildelt lån til skolepenger eller forsørgerstipend kommer dette i tillegg.
  • Har du fått innvilget støtte til skolepenger, vil du få det utbetalt sammen med den første utbetalingen hvert semester.
  • Er du gift eller samboer med felles barn, legges din og ektefelle/samboers formue sammen.