Utveksling fra lærested i Norge

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 13.09.2019
Her finner du informasjon om studieopphold i utlandet som inngår som en del av en høyere utdanning eller fagskoleutdanning du er i gang med i Norge (utveksling/delstudier).

Følgende krav gjelder for utvekslingsopphold i utlandet:

  • Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge
  • Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din

Inngår oppholdet i et fast utvekslingsprogram som gir rett til støtte, trenger du ikke noen spesiell godkjenning. Vi kan gi støtte til godkjent praksis i utlandet når praksisoppholdet inngår i utdanningen i Norge. Lånekassen gir ikke støtte til praksisopphold etter avsluttet utdanning.

Varighet

Oppholdet i utlandet må vare i minst fire uker for at vi skal regne det som delstudier. Det er gjort unntak for kortere kurs ved de norske studiesentrene i York, Kiel, Caen og St. Petersburg, og de norske instituttene i Aten og Roma. Andre opphold under fire uker blir regnet som studieturer og gir ikke rett til ekstra støtte. 

Du kan få støtte til flere delstudier i løpet av utdanningsprogrammet, så lenge dette ikke fører til at du blir forsinket i utdanningen.

Så mye kan du få

Du kan få basisstøtte, reisestøtte og støtte til skolepenger. Er undervisningsspråket et annet enn engelsk, kan du også ha rett til språkstipend.

Delstudier på deltid

Du kan få støtte til delstudier i utlandet på deltid. Dette gjelder både for deg som har begynt på en deltids- eller fulltidsutdanning i Norge. Støtten vil bli gitt etter studiebelastningen du har i delstudieperioden. 

Utenlandsk statsborger?

Utenlandske statsborgere kan få støtte til delstudier i utlandet i inntil ett år, når de får støtte til utdanning i Norge.