Bussjåførutdanning

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 26.06.2018
Fra 16. august 2018 kan du få støtte til grunnutdanning som bussjåfør og førerkort klasse D.

Fra og med undervisningsåret 2018–2019, som begynner den 16. august, kan du få basisstøtte og skolepengestøtte til grunnutdanning for bussjåfører og førerkort klasse D.

Du får basisstøtte til fem uker i grunnutdanningen og en uke ekstra basisstøtte til førerkort klasse D. Du må ta førerkortet i sammenheng med grunnutdanningen. I tillegg kan du få skolepengelån for opptil et helt undervisningsår, selv om utdanningen varer kortere.

Hva skal til for å få støtte?

Du kan få støtte til utdanning ved godkjente kjøreskoler. Kjøreskolene må være godkjent av Statens vegvesen, og kjøreskolene må søke godkjenning hos Lånekassen. Det er bare kjøreskoler som er godkjent begge steder som vises i søknaden vår og du kan søke om støtte til.

Du kan bare få støtte til utdanning som begynner etter 16. august 2018.

Merk at du ikke kan få støtte til kun førerkort klasse D, det må tas i forbindelse med grunnutdanningen.

Hvor mye du kan få

Du kan få basisstøtte i fem uker hvis du bare tar grunnutdanningen eller seks uker hvis du tar grunnutdanning og førerkortet. Basisstøtte for fem uker er 12 629 kroner, for seks uker er 15 155 kroner.

Hele basisstøtten blir utbetalt som et lån, men inntil 40 prosent av den kan bli gjort om til stipend når vi har kontrollert inntekten og formuen din fra året du fikk støtte og har fått bekreftet at du har bestått utdanningen. Du trenger ikke å sende inn bekreftelse selv, det får vi rapportert inn fra kjøreskolene.

I tillegg kan du få skolepengelån på inntil 64 206 kroner. Du får bare lån til skolepenger du faktisk betaler for kurset.

Vær oppmerksom på at du ikke får utbetalt støtte før du begynner på grunnutdanningen. Pengene blir utbetalt når vi har fått bekreftelse fra kjøreskolen på at du har begynt grunnutdanningen.

Slik søker du

Du bruker nettsøknaden vår for høyere og annen utdanning.

Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen innen 15. november 2018 for høsten og 15. mars 2019 for våren. For kurs på høsten som starter 1. november 2018 eller senere må søknaden ha kommet inn før kurset er avsluttet. For kurs om våren som starter 1. mars 2019 eller senere, må søknaden ha kommet inn før kurset er avsluttet.