Andre utdanninger du kan få støtte til

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 21.09.2017
Vi kan også gi støtte til andre typer utdanninger, for eksempel folkehøgskoler.

Disse utdanningene kan du også få støtte til: 

  • folkehøgskoler
  • fagskoler
  • bibelskoler
  • kunstskoler
  • IT-skoler
  • videregående opplæring uten ungdomsrett
  • korte, yrkesrettede utdanninger ved private skoler
  • grunnskole for voksne som har rett til slik utdanning etter opplæringsloven § 4A-1
  • videregående opplæring for voksne som har rett til slik utdanning etter opplæringsloven § 4A-3