Andre utdanninger du kan få støtte til

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Vi kan også gi støtte til andre typer utdanninger, for eksempel folkehøgskoler.

Disse utdanningene kan du også få støtte til: 

  • folkehøgskoler
  • fagskoler
  • bibelskoler
  • kunstskoler
  • IT-skoler
  • videregående opplæring uten ungdomsrett
  • korte, yrkesrettede utdanninger ved private skoler
  • grunnskole for voksne som har rett til slik utdanning etter opplæringsloven § 4A-1
  • videregående opplæring for voksne som har rett til slik utdanning etter opplæringsloven § 4A-3
  • Grunnutdanning som bussjåfør (fra 16.8.2018)