Andre utdanninger du kan få støtte til

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 26.03.2019
Vi kan også gi støtte til andre typer utdanninger, for eksempel folkehøgskoler.

Disse utdanningene kan du også få støtte til: 

 • folkehøgskoler
 • fagskoler
 • bibelskoler
 • kunstskoler
 • IT-skoler
 • videregående opplæring uten ungdomsrett
 • korte, yrkesrettede utdanninger ved private skoler
 • grunnskole for voksne som har rett til slik utdanning etter opplæringsloven § 4A-1
 • videregående opplæring for voksne som har rett til slik utdanning etter opplæringsloven § 4A-3
 • trafikkflygerutdanning i Norge og ved offentlige høgskoler og universiteter i Norden
 • grunnutdanning som yrkessjåfør (fra 16.8.2018)