Nettstudier

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Du kan få støtte til nettstudier ved norske læresteder

For at du skal få støtte må nettstudiet du tar

Hvis du finner utdanningen din i søknaden, er den godkjent.

Gå til søknaden.

Krav til deg

Du må som hovedregel være norsk statsborger og oppfylle vilkårene om tilknytning til Norge.

Nettstudier utenfor Norge

Du kan få et begrenset lån til dekking av skolepenger, men ingen annen støtte, hvis du skal ta nettstudier på læresteder i Norden eller i et annet EØS-land.