Svar fra Lånekassen: Vedtak og avtale om støtte

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Når du får stipend og lån fra oss, får du et vedtaksbrev og en avtale om støtte.

Du finner vedtaksbrev og avtale om støtte på Dine sider.

I vedtaksbrevet kan du blant annet se om du har fått den støtten du har søkt om, få en oversikt over hvilke typer stipend og lån du har fått og se hvilke opplysninger vi har brukt for å behandle søknaden din. Det er derfor viktig at du leser vedtaksbrevet nøye.

Avtalen om støtte er selve låneavtalen. Du må signere avtalen før du kan få utbetalt pengene. Er du under 18 år, må en av foreldrene dine eller vergen din signere.

Dette finner du i vedtaksbrevet

I vedtaksbrevet kan du blant annet se:

  • om du har fått den støtten du har søkt om, eller om du har fått helt eller delvis avslag på søknaden.
  • hvilken dokumentasjon vi trenger fra deg, dersom vi trenger opplysninger for å kunne behandle søknaden din på nytt.
  • oversikt over hvilke typer stipend og/eller lån du har fått for dette undervisningsåret. 
  • hvilke opplysninger vi har brukt for å behandle søknaden.
  • oversikt over når du får utbetalt pengene.
  • at du har plikt til å melde fra dersom det oppstår endringer i situasjonen din underveis i utdanningen.
  • om retten til å klage på vedtaket.
  • en mer detaljert oversikt over hvilke typer stipend/lån du har fått for de ulike periodene i løpet av undervisningsåret.

Mener du at vedtaket er feil?

Hvis du mener vedtaket du har fått er feil, sender du oss en e-post på Dine sider. Husk at du har rett til klage i tre uker fra du mottar svaret fra Lånekassen.

Hvis du etter ny behandling fortsatt mener at vedtaket er feil, kan du gå videre med klagen din til Klagenemnda. Du kan lese mer om retten til å klage her.

Har du fått for lite?

Sjekk saksgrunnlaget

I vedtaksbrevet ser du hva Lånekassen har lagt til grunn for vedtaket, og om du er innvilget støtte, eller ikke. Hvis du har fått innvilget støtte, men mener du har fått for lite, leser du seksjonen i vedtaksbrevet som heter «saksgrunnlag».

Hvis du har søkt om for lite penger, for eksempel at du bare har søkt om stipend og ikke lån, kan du allikevel skrive under på avtalen. Etter at du signert avtalen, kan du sende inn en ny søknad. Dersom du blir innvilget mer støtte, får du en ny avtale for det beløpet du får i tillegg.

Støtten du har søkt om kan være behovsprøvd

Inntekt og formue påvirker beløpet du får i støtte, dette kalles behovsprøving. Det kan også være vilkår du ikke oppfyller, for å få visse typer støtte. Du finner informasjon om de forskjellige støtteordningene her.

Minus i tabellen i vedtaksbrevet?

Dersom du har sendt inn nye opplysninger eller ny søknad, slik at vi har behandlet saken din på nytt, vil du se det nye resultatet i kolonnen «får nå» i tabellen over hvilke typer stipend/lån du har fått. 

Situasjoner som fører til en ny behandling av saken din, kan være: at du bytter fra en utdanning til en annen, endrer studiebelastning, avbryter utdanningen, eller søker om sykestipend eller fødselsstipend. Det kan hende det står minus foran ett eller flere av beløpene i tabellen. Det betyr enten at:

  • den nye behandlingen har ført til at du har fått omgjort en type lån/stipend til en annen type stipend.

eller at:

  • den nye behandlingen viser at du ikke har rett til like mye støtte.

Hvis det er beløp med minus foran i kolonnen «Får nå», betyr dette at det aktuelle minusbeløpet skal trekkes fra beløpet i kolonnen «Fått tidligere dette undervisningsåret». Du ser hvor mye du har krav på etter den nye behandlingen i kolonnen «Til sammen».

Et eksempel på minus i tabellen

Nedenfor ser du et eksempel på ny behandling av en søknad om lån og stipend. Kunden søkte først om fullt lån til fagskoleutdanning for høstsemesteret mens han bodde hjemme. Saken ble ferdigbehandlet, og kunden fikk innvilget lånet.

Kunden flyttet deretter ut av foreldrehjemmet før skolestart, og meldte fra om det til Lånekassen. Han fikk i utgangspunktet et ordinært lån på 54 125 kr. Ettersom han nå var borteboer, ble saken behandlet på nytt. Deler av det ordinære lånet ble nå gjort om til et omgjøringslån. Omgjøringslån er lån som kan bli gjort om til stipend for borteboere som består normert antall studiepoeng i dette semesteret. Merk at det gjelder andre regler for omgjøring dersom du tar en høyere utdanning.

I det nye vedtaket kan han se at beløpet som er blitt omgjort fra ordinært lån til omgjøringslån, er markert med minus i tabellen. Totalbeløpet som  kunden har fått, er det samme som før saken ble behandlet på nytt.

Type stipend/lån Fått tidligere dette undervisningsåret Får nå Til sammen
Ordinært lån 54 125,00 kr - 22 040,00 kr 32 085,00 kr
Omgjøringslån 0,00 22 040,00 kr 22 040,00 kr
Til sammen 54 125,00 kr 0,00 kr 54 125,00 kr

Dette inneholder avtalen om støtte

Avtalen om støtte er selve låneavtalen, og inneholder blant annet informasjon om vilkår for tilbakebetaling av lånet og hva som må være i orden før Lånekassen kan overføre pengene til kontoen din. Avtalen viser hvor mye støtte du har fått fra Lånekassen dette undervisningsåret, og hvor mye du eventuelt har i totalt lån.

Du må også signere en avtale om støtte selv om du bare får stipend. Det er viktig at du leser avtalen nøye før du signerer den. Dersom du er under 18 år, må en av foreldrene dine signere. Verge er den/de som har foreldreansvar for deg. 

Hvis du er over 18 år, kan du signere avtalen på Dine sider. Les mer om signering.

Ønsker ikke støtten allikevel

Dersom du ikke ønsker studiestøtten du er innvilget, lar du være å skrive under på avtalen om støtte. Hvis du ønsker å søke på nytt senere, må du sende den nye søknaden innen søknadsfristen.