Når får jeg svar på søknaden min?

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Når du sender en søknad om stipend og lån til oss, kan du følge med på hva som skjer med søknaden din på Dine sider.

Hvis søknaden din må behandles av en saksbehandler, vil søknaden din få status om at den er i behandlingskø eller at vi venter på dokumentasjon fra deg. Du kan sjekke status på søknaden din på Dine sider. Vær oppmerksom på at det kan litt tid fra du sender inn en søknad til den vises på Dine sider. Vi behandler ikke søknaden din raskere selv om du ringer oss.

I behandlingskø

Er søknaden din i behandlingskø, vil du få opp den datoen vi forventer at søknaden din skal være ferdigbehandlet.

Skjermbilde behandlingstid dine sider

Avventer dokumentasjon fra deg

Har søknaden din status "avventer dokumentasjon fra deg", betyr det at før vi kan behandle søknaden din, må du sende inn dokumentasjon. Du fikk beskjed om hva slags dokumentasjon du skal sende inn da du sendte inn søknaden, og finner igjen denne informasjonen under "dine søknader" på Dine sider. Du får også en melding på forsiden om at vi venter på dokumentasjon fra deg. Les mer om dokumentasjon. Kort tid etter at du har lastet opp dokumentasjon, vil søknaden få status "i behandlingskø" og du får informasjon om når vi forventer at søknaden din skal være ferdigbehandlet.

skjermbilde dokumentasjon dine sider

 

Hvor lang er behandlingstiden nå?

Her ser du forventet behandlingstid for ulike typer søknader og henvendelser. Vi beklager at saksbehandlingstiden kan være lang, og vi gjør alt vi kan for at du skal få svar så fort som mulig.

Behandlingstid for søknader om stipend og lån

De fleste søknader om utdanningsstøtte blir behandlet automatisk og du får svar i løpet av en virkedag.

Noen søknader må ses på av en saksbehandler, og de blir satt i en behandlingskø. Behandlingstiden for disse sakene er for tiden 6–8 uker. Du finner beregnet svartid for søknaden din på Dine sider.

Behandlingstid for andre typer søknader

  • ekstrastipend: 6–8 uker
  • foreldrestipend: 8–12 uker
  • sykestipend: 10–16 uker

Nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad

Dersom du sender inn nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad om støtte, er behandlingstiden for tiden 13–16 uker.

I postkassen på Dine sider ser du når vi fikk dokumentasjonen fra deg.

Behandlingstid når vi ber om mer dokumentasjon fra deg

Hvis en saksbehandler ser at vi trenger mer dokumentasjon fra deg, får du en melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon, behandler vi søknaden din på nytt og du vil få svar etter ca. tre uker.

Behandlingstid for klager

Beregnet behandlingstid på klager er for tiden 8–10 uker. Hvis du har en klage som skal avgjøres i klagenemda, finner du informasjon og møtedatoer her.

Svartid på e-post

E-post du har sendt via Dine sider, får du svar på innen 6 virkedager. Dersom henvendelsen din gjelder bachelorgrad eller mastergrad i utlandet, vil det kunne ta noe lengre tid før du får svar.

Hvorfor tar det lang tid å behandle søknaden min?

De fleste søknader blir behandlet automatisk, men noen må sees på av en saksbehandler. Dette kan være fordi vi mangler opplysninger, eller fordi en opplysning må sjekkes. Når det skjer, blir søknaden din plassert i en behandlingskø og du får en behandlingstid.

Hvis du blir bedt om å sende inn dokumentasjon
Dersom vi mangler opplysninger eller dokumentasjon for å kunne behandle søknaden din, får du beskjed om hva du må sende inn. Følg med på Dine sider.

Hvis du ber om ny behandling av søknaden din
Dersom søknaden din allerede er behandlet, og du sender inn dokumentasjon for at Lånekassen skal behandle søknaden din på nytt, tar det tid å behandle søknaden din om igjen.

Jeg skulle få et brev, men jeg har ikke fått det. Hva har skjedd?

Venter du på et brev i posten, tar det opptil en uke før du mottar brevet. Du kan undersøke om du har riktig adresse på Dine sider. De fleste brevene Lånekassen sender deg kan du finne i postkassen din på Dine sider.