Studieprogresjon og forsinkelse

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Du mister retten til å motta studiestøtte hvis du blir mer enn ett år forsinket (60 studiepoeng) i utdanningen din. Du kan motta studiestøtte igjen når du har hentet inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng.

Er du forsinket med mer enn 60 studiepoeng, får du ikke mer støtte. Dette gjelder både i fulltids- og deltidsutdanning.

Har du fått avslag på din siste søknad på grunn av forsinkelse, er det fordi du har overskredet grensen på 60 studiepoeng. Har du startet på en ny eller byttet utdanning, regner vi fortsatt med faglig forsinkelse fra tidligere utdanning(er). Dette gjelder også hvis du tidligere har hatt lån i Lånekassen som nå er innfridd.

I noen tilfeller kan du ha rett til støtte selv om du er forsinket med mer enn 60 studiepoeng. Dette gjelder hvis forsinkelsen skyldes sykdomfødsel eller nedsatt funksjonsevne.

Eksempel på forsinkelse

La oss si at du har fått studiestøtte i tre år til sammen (fulltidsutdanning): Det tilsvarer 60 studiepoeng per år, som blir 180 studiepoeng alt i alt. Lånekassen får eksamensresultatene fra lærestedet ditt og registrerer at du bare har bestått 110 studiepoeng, ikke 180. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket, altså 10 studiepoeng for mye. Det er disse 10 poengene du må ta igjen, for igjen å ha rett til å motta studiestøtte fra Lånekassen. Du må studere uten studiestøtte fram til du har tatt igjen forsinkelsen.

Vanlige årsaker for faglig forsinkelse

Du blir regnet som forsinket i utdanningen dersom du bruker mer enn normert tid på utdanningen din. Det kan for eksempel skje dersom du

  • stryker til eksamen
  • utsetter eksamen 
  • tar eksamen du tidligere har bestått om igjen 
  • avbryter utdanningen uten å bestå eksamen

Skal du ta kontinuasjonseksamen (utsatt eksamen)?

Består du utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen, som blir avlagt i august/september, kan du sende oss en e-post fra Dine sider hvor du ber om at søknaden blir behandlet på nytt. Du må også sende inn dokumentasjon på at du har bestått en kontinuisjonseksamen eller utsatt eksamen, og hvor mange studiepoeng du har tatt. Eksamen som avlegges må være knyttet til det foregående semesteret.

Du får rett til studiestøtte når du har tatt igjen forsinkelsen

For å få rett til ny støtte må du hente inn forsinkelsen. Fram til da må du studere uten å motta studiestøtte. Du kan få støtte igjen når du har hentet inn så mye av forsinkelsen, at du ikke ligger etter med mer enn 60 studiepoeng. 

Du kan få støtte fra semesteret etter du har hentet inn forsinkelsen. Det vil si at hvis du henter inn forsinkelse uten støtte på høsten, kan du først få støtte igjen det påfølgende vårsemesteret.