Slik sender du inn dokumentasjon

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 26.01.2017
Du svarer på bokontrollen på Dine sider.

Under menyvalget «bokontroll» på Dine sider velger du det boforholdet du har, og får beskjed om hva slags dokumentasjon du skal laste opp, eller hvilke opplysninger du skal sende inn.

Slik går du frem

Steg for steg - bokontroll