Bokontroll av studenter

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 27.06.2017
Lånekassen gjennomførte i år en kontroll av 43 000 studenter som oppga at de bodde borte i 2016.

I bokontrollen blir du bedt om å dokumentere at du ikke bodde sammen med foreldrene dine i 2016. Selv om du har blitt kontrollert tidligere, må du sende inn dokumentasjon for 2016 også. Dokumentasjonen må være så ny som mulig.

Dette skal du sende inn

Du svarer på bokontrollen på Dine sider

Under menyvalget «bokontroll» på Dine sider velger du det boforholdet du har, og får beskjed om hva slags dokumentasjon du skal laste opp, eller hvilke opplysninger du skal sende inn. 

Her kan du se hvordan du kan svare på bokontrollen - steg for steg.

Har du ikke dokumentasjonen digitalt?

Saksbehandlingstiden blir kortere, og det blir enklere for deg å følge saken, hvis du laster opp dokumentasjonen elektronisk fra Dine sider. Hvis du bare har dokumentasjonen tilgjengelig på papir, kan du for eksempel ta et bilde av det eller skanne det. Men sender du inn et bilde, må du passe på at teksten blir tydelig og kan leses.

Hvis du ikke kan sende dokumentasjonen elektronisk, kan du også sende den per post til Lånekassen, postboks 4551, 8608 Mo i Rana.

Skal du sende dokumentasjonen i posten, er det viktig at du merker papirene med navn, kundenummer eller fødsels- og personnummer og "Bokontroll". Opplysningene du sender inn, blir bare brukt til denne bokontrollen.

Svar fra Lånekassen

Du får ikke noe svar fra oss hvis alt er i orden, men du kan se statusen på saken din på bokontrollsiden på Dine sider. Der kan du se om saken din er behandlet, og du kan sjekke resultatet. Du får et brev fra oss hvis vi mangler informasjon for å behandle saken din, eller du ikke har sendt inn riktig dokumentasjon.

Hvorfor bokontroll?

For at du skal få gjort om lån til utdanningsstipend, er ett av vilkårene at du ikke bor sammen med foreldrene dine. De aller fleste studenter er ærlige, men vi vet at enkelte oppgir i søknaden at de bor borte, selv om de faktisk bor sammen med foreldrene sine. Derfor kontrollerer Lånekassen om studentene faktisk bor borte, eller ikke.

Konsekvenser av å ikke svare eller gi feil opplysninger

Hvis du ikke svarer eller ikke dokumenterer at du har vært borteboer, vil vi anta du har bodd sammen med foreldrene dine. Da får du et brev fra oss med melding om hvilke konsekvenser dette har for deg. Du kan blant annet regne med dette:

  • Du vil ikke få omgjort lån til stipend for den perioden du ikke har dokumentert borteboerstatus
  • Vi kan nekte deg støtte, betalingsutsettelse og rentefritak for neste undervisningår, eller for en lengre periode framover.

Forfalskning av dokumenter, eller forsøk på forfalskning, vil bli politianmeldt.

Les mer om opplysningsplikten du har når du får støtte i § 13-1 i forskriften om utdanningsstøtte.

Når anser vi at du bor sammen foreldrene dine?

Vi anser at du bor sammen med foreldrene dine når du

a) bor i samme hus som foreldrene dine. Unntaket er hvis du og foreldrene dine bor i hver deres boenhet i et hus med fem eller flere selvstendige og klart atskilte boenheter.

b) bor i en boenhet som hører til huset der foreldrene dine bor. Med boenhet mener vi hus, anneks eller annen type bolig som står på samme eiendom som foreldrenes hus.

Du leier en leilighet foreldrene dine eier

Du regnes som borteboer hvis du leier en leilighet foreldrene dine eier. Det viktige er at dere ikke bor i samme boenhet/hus. Men dersom du leier en leilighet i samme hus som foreldrene dine, for eksempel en hybelleilighet, regnes du som hjemmeboer.

Du er gift eller har barn

Er du gift eller har barn du forsørger og bor sammen med, regner vi deg som borteboer, selv om du bor sammen med foreldrene dine.