Dette skjer når du er ferdig med å studere

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Når du er ferdig med utdanningen din, skal du begynne å betale tilbake lånet ditt. Du må også begynne å betale hvis du fortsetter å studere uten støtte, bytter til deltidsutdanning, tar en pause i utdanningen eller er i permisjon.

Du får ikke betalingsplan eller regning med en gang du er ferdig med å studere og ikke lenger mottar studiestøtte. Fra siste utbetaling fra oss til du får den første regningen går det rundt syv måneder.

Ønsker du å starte nedbetalingen med en gang, kan du selv bestille betalingsplan på Dine sider. Du kan også få opp en tidslinje som viser hva som skjer når i nedbetalingen din under menypunktet «Fra student til tilbakebetaler» på Dine sider. 

Dette skjer når du skal betale tilbake

 1. Renter blir lagt til lånet ditt
  Først blir det lagt til renter på lånet ditt. Dette skjer ved månedsskiftet etter den perioden du har fått støtte til fulltidsutdanning for (støtteperioden) tar slutt. Støtteperioden varer i én måned etter siste utbetaling fra oss. Det vil si at hvis du fikk siste utbetaling i juni, vil rentene bli lagt til fra 1. juli. Renten i Lånekassen er markedsstyrt og alle får automatisk flytende rente. Du kan søke om fast rente etter du har fått betalingsplanen fra oss. Les mer om renter.
 2. Du får automatisk en betalingsplan
  Rundt fem måneder etter du fikk siste utbetaling lages det automatisk en betalingsplan. Denne får du på Dine sider. Betalingsplanen inneholder informasjon om hvor mye du skal betale hver måned, og når du skal være ferdig å betale ned lånet ditt.

  Ønsker du å starte nedbetalingen tidligere eller betale ned raskere, kan du bestille en betalingsplan på Dine sider.
 3. Omgjøring av lån til stipend
  Omgjøring av lån til stipend skjer i løpet av sommeren/høsten. Betalingsplanen din blir automatisk oppdatert etter omgjøringen, med nytt korrekt månedsbeløpet. Rentene som er lagt til beløpet som blir gjort om til stipend, blir slettet.
 4. Du får den første regningen din
  Rundt en måned etter at du får en betalingsplan, får du den første regningen. Du kan velge å betale med e-faktura eller avtalegiro, som du bestiller på Dine sider. Du får automatisk den 15. som betalingsdato, men du kan selv velge mellom den 5., 15. og 25. i måneden på Dine sider.

Jeg har bare søkt om stipend. Hvorfor skal jeg betale?

Selv om du bare har søkt om stipend, blir denne støtten også utbetalt som et lån. Dette lånet kalles omgjøringslån og gjøres først om til stipend etter utdanningen er bestått og du har oppfylt de andre vilkårene for omgjøring av lån til stipend.

Hvis du venter på å få lånet gjort om til stipend, kan du søke om betalingsutsettelse fram til omgjøringen skjer. Dette gjør du på Dine sider. Vi sletter rentene som har løpt på beløpet som blir gjort om til stipend.

Jeg kan ikke betale på lånet nå

Hvis du ikke har mulighet til å betale på lånet ditt, kan du søke om betalingsutsettelse på Dine sider.

I noen tilfeller kan du også ha rett til sletting av renter. Dette gjelder for eksempel hvis du er i utdanning uten støtte fra Lånekassen, er syk, arbeidsledig eller i en annen situasjon som gir rett til rentefritak. Søknaden om sletting av renter finner du på Dine sider.