Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Dette finner du i vedtaksbrevet

  I vedtaksbrevet kan du blant annet se:

  • om du har fått den støtten du har søkt om, eller om du har fått helt eller delvis avslag på søknaden.
  • hvilken dokumentasjon vi trenger fra deg, dersom vi trenger opplysninger for å kunne behandle søknaden din på nytt.
  • oversikt over hvilke typer stipend og/eller lån du har fått for dette undervisningsåret. 
  • hvilke opplysninger vi har brukt for å behandle søknaden.
  • oversikt over når du får utbetalt pengene.
  • at du har plikt til å melde fra dersom det oppstår endringer i situasjonen din underveis i utdanningen.
  • om retten til å klage på vedtaket.
  • en mer detaljert oversikt over hvilke typer stipend/lån du har fått for de ulike periodene i løpet av undervisningsåret.