Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Unntak fra søknadsfristene

    Du kan få unntak fra fristene hvis særlige forhold gjør at du ikke får søkt innen fristene. Slike forhold kan være at du på grunn av psykisk eller fysisk sykdom var forhindret fra å sende inn en søknad.

    Du må sende inn dokumentasjon som viser årsaken til at du ber om å få behandlet søknaden etter søknadsfristen.