Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Ujevn fordeling av studiepoeng

  Hvis du tar en utdanning som gir ujevn uttelling av studiepoeng per år, er det sannsynlig at du vil ende opp med en liten rest av ubrukte studiepoeng etter bestått utdanning.

  Tar du en 3-årig bachelorgrad, får du 180 studiepoeng. Til vanlig får du 60 studiepoeng per år.

  Enkelte grader og utdanninger er lagt opp slik at fordelingen av studiepoeng som tas hvert semester eller undervisningsår, er ujevn. Tar du for eksempel 45 studiepoeng det første året og 65 studiepoeng det andre året, må du ta 70 studiepoeng det tredje året for å oppnå full studiebelastning i løpet av tre år.

  Følger du et slikt undervisningsopplegg, vil du ikke få full omgjøring det første året. Senere i utdanningen, når du har tatt de manglende studiepoengene, vil vi gjøre om den delen av lånet du tidligere ikke har fått omgjort.

  Husk at likningen må foreligge før vi kan gjøre omgjøringslån om til stipend.