Reiser

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Du kan få tilskudd til årlig hjemreise, feltarbeid i hjemlandet og endelig hjemreise.

Slik søker du

For å søke om tilskudd til reise må du må fylle ut Q-skjema. Du får skjemaet på lærestedet ditt. Lærestedet må bekrefte informasjonen på skjemaet.

Hvis du skal søke om tilskudd til feltarbeid i hjemlandet, må du legge ved bekreftelse fra veileder eller annen fagansvarlig som dokumenterer at feltarbeidet er godkjent og en nødvendig del av utdanningen din i Norge. Omfanget av feltarbeidet (fra- og til-dato) må framgå av bekreftelsen.

Vilkår for reisetilskudd

Årlig hjemreise

Du kan få tilskudd til en hjemreise i året når utdanningen i Norge har vart i minst ett år. Starter du utdanningen i vårsemesteret, kan du få tilskudd til hjemreise når utdanningen har vart i ett semester eller mer.

Tilskudd til årlig hjemreise kan gis uavhengig av når på året du velger å reise, dersom lærestedet godkjenner fraværet. Det er et vilkår at du ikke har vært på feltarbeid i semesteret før, eller skal på feltarbeid i semesteret etter.

Feltarbeid i hjemlandet

Dersom feltarbeid i hjemlandet ditt inngår i utdanningen, kan du få tilskudd til en tur-retur-reise. Det blir gitt støtte til utvidet studieår dersom feltarbeidet må gjennomføres om sommeren, men bare for den perioden feltarbeidet varer.

For at en reise til hjemlandet skal bli godkjent som et feltarbeid, er det et krav at du faktisk skal samle inn (kilde)materiale i hjemlandet. Du må derfor legge ved en bekreftelse fra veileder eller annen fagansvarlig.

Endelig hjemreise

Du kan få tilskudd til endelig hjemreise etter avsluttet utdanning i Norge.

Tabell:  Reisesatser utenfor Norden

Til reise én vei (gjelder innreise og endelig hjemreise) i Europa og landene i Sentral-Asia vest for Uralfjellene, får du tilskudd til reise tilsvarende satsen i tabellen nedenfor. Til reise én vei utenfor Europa, med unntak av landene i Sentral-Asia vest for Uralfjellene, får du en og en halv ganger satsen i tabellen nedenfor. Ved reise tur-retur får alle to ganger satsen i tabellen nedenfor. Reisestøtten blir gitt som 30 % lån og 70 % stipend.

Reisesone

Sats for tilskudd

Stipend (70%)

Lån (30%)

Europa

NOK 1 254

NOK 877,80

NOK 376,20

Afrika

NOK 5 151

NOK 3 605,70

NOK 1 545,30

Asia

NOK 4 303

NOK 3 012,10

NOK 1 290,90

Nord- og Mellom-Amerika

NOK 4 676

NOK 3 273,20

NOK 1 402,80

Sør-Amerika

NOK 5 987

NOK 4 190,90

NOK 1 796,10

Oseania

NOK 6 822

NOK 4 775,40

NOK 2 046,60

I tillegg kan du få reisestipend fra lærestedet ditt til Oslo.