Reiser

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 24.05.2017
Du kan få tilskudd til årlig hjemreise, feltarbeid i hjemlandet og endelig hjemreise.

Slik søker du

For å søke om tilskudd til reise må du må fylle ut Q-skjema. Du får skjemaet på lærestedet ditt. Lærestedet må bekrefte informasjonen på skjemaet.

Hvis du skal søke om tilskudd til feltarbeid i hjemlandet, må du legge ved bekreftelse fra veileder eller annen fagansvarlig som dokumenterer at feltarbeidet er godkjent og en nødvendig del av utdanningen din i Norge. Omfanget av feltarbeidet (fra- og til-dato) må framgå av bekreftelsen.

Vilkår for reisetilskudd

Årlig hjemreise

Du kan få tilskudd til en hjemreise i året når utdanningen i Norge har vart i minst ett år. Starter du utdanningen i vårsemesteret, kan du få tilskudd til hjemreise når utdanningen har vart i ett semester eller mer.

Tilskudd til årlig hjemreise kan gis uavhengig av når på året du velger å reise, dersom lærestedet godkjenner fraværet. Det er et vilkår at du ikke har vært på feltarbeid i semesteret før, eller skal på feltarbeid i semesteret etter.

Feltarbeid i hjemlandet

Dersom feltarbeid i hjemlandet ditt inngår i utdanningen, kan du få tilskudd til en tur-retur-reise. Det blir gitt støtte til utvidet studieår dersom feltarbeidet må gjennomføres om sommeren, men bare for den perioden feltarbeidet varer.

For at en reise til hjemlandet skal bli godkjent som et feltarbeid, er det et krav at du faktisk skal samle inn (kilde)materiale i hjemlandet. Du må derfor legge ved en bekreftelse fra veileder eller annen fagansvarlig.

Endelig hjemreise

Du kan få tilskudd til endelig hjemreise etter avsluttet utdanning i Norge.

Tabell:  Reisesatser utenfor Norden

Til reise én vei (gjelder innreise og endelig hjemreise) i Europa og landene i Sentral-Asia vest for Uralfjellene, får du tilskudd til reise tilsvarende satsen i tabellen nedenfor. Til reise én vei utenfor Europa, med unntak av landene i Sentral-Asia vest for Uralfjellene, får du en og en halv ganger satsen i tabellen nedenfor. Ved reise tur-retur får alle to ganger satsen i tabellen nedenfor. Reisestøtten blir gitt som 30 % lån og 70 % stipend.

Reisesone

Sats for tilskudd

Stipend (70%)

Lån (30%)

Europa

NOK 1 210

NOK 847

NOK 363

Afrika

NOK 4 971

NOK 3 480

NOK 1 491

Asia

NOK 4 152

NOK 2 906

NOK 1 246

Nord- og Mellom-Amerika

NOK 4 512

NOK 3 158

NOK 1 354

Sør-Amerika

NOK 5 777

NOK 4 044

NOK 1 733

Oceania

NOK 6 583

NOK 4 608

NOK 1 975

I tillegg kan du få reisestipend fra lærestedet ditt til Oslo.