Ettergivelse av gjelden

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Du kan søke om ettergivelse av gjelden din når du har bodd i hjemlandet i minst ett år, og du fortsatt er bosatt der.

Dokumentasjon på opphold i hjemlandet

Som dokumentasjon godtar vi attest/brev fra arbeidsgiveren din. Dersom du har vært arbeidsledig, godtar vi dokumentasjon fra offentlig myndighet.

Betalingsvilkår for de som ikke flytter hjem

Blir du boende i Norge eller reiser til et annet land enn hjemlandet, vil du få tilsendt en betalingsplan og må regne med å betale tilbake lånet på vanlige vilkår. Reglene for betalingsutsettelse og rentefritak vil da gjelde for deg også.

Ettergivelse ved senere hjemreise

Gjelden kan bli ettergitt selv om du ikke reiser hjem umiddelbart etter at utdanningen er fullført. Dette gjelder for eksempel

  • om du ikke får mer støtte fra Lånekassen, men likevel velger å bli i Norge for å fullføre eller ta mer utdanning
  • om du velger å jobbe i Norge i en periode

Gjelden kan imidlertid først bli ettergitt når du kan dokumentere å ha bodd i hjemlandet i minst ett år.

Retur til Norge

Hvis du har fått ettergitt gjelden og kommer tilbake til Norge før det har gått ti år, må du likevel betale tilbake gjelden.