Slik regner vi ut reduksjon av stipend

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 01.06.2017
Her kan du se hvordan du regner ut reduksjon i stipendet ditt.

Inntekt over grensene

Har inntekten din vært høyere enn Lånekassens grenser, kan du regne ut reduksjon i stipendet slik:

1. Ta utgangspunkt i hele person- og kapitalinntekten din før skatt.
2. Trekk fra inntektsgrensen til Lånekassen.
3. Differansen er det du har tjent for mye.

Differansen ganger vi med fem prosent, og så med antall måneder du har fått støtte. Det er denne summen som trekkes fra stipendet. 

Det betyr at dersom du har fått støtte i ti måneder i samme kalenderår, blir stipendet for det året redusert med 50 prosent av det du har tjent for mye.

Har du fått støtte i fem måneder, blir det redusert med 25 prosent av det du har tjent for mye.

Formel for utregning ved høy inntekt

For å finne ut hvor mye stipendet ditt blir redusert, kan du bruke denne formelen:

Inntekt over beløpsgrensen x 5 prosent x Antall måneder med støtte = Omgjøringsbeløp

190 000 kroner i inntekt

Tjener du 190 000 kroner i 2017, og har fått støtte i ti måneder, blir utregningen slik:

Inntekt 190 000
Beløpsgrense - 172 597
Inntekt over beløpsgrense = 17 403

Formelen over gir da dette regnestykket:

Kr 17 403 x 0,05 x 10 måneder = 8 701,5 kroner blir gjort om fra omgjøringslån til ordinært lån.

Tar du deltidsutdanning, blir det tatt hensyn til det. Ved 50 prosent studiebelastning og samme inntekt som over, blir regnestykket slik:

Kr 17 403 x 0,05 x 10 måneder x 0,5 = 4 350,75 kroner blir gjort om fra omgjøringslån til ordinært lån.

Formue over grensene

Har du formue over grensene, kan du regne ut reduksjon i stipendet slik:

1. Finn formuen du har i fastsettingen (likningen) din for det aktuelle året.
2. Trekk fra beløpsgrensen til Lånekassen.

Differansen vi får mellom formuen din og beløpsgrensen ganger vi først med to prosent, og så med antall måneder du har fått støtte. Stipendet blir redusert med to prosent for hver måned du har fått støtte.

Er du gift/samboer med felles barn, ganger vi med én prosent.

Formel for utregning ved formue

For å finne ut hvor mye stipendet ditt blir redusert, kan du bruke denne formelen:

Formue over beløpsgrensen x 2 prosent x Antall måneder med støtte = Omgjøringsbeløp

Er du gift/samboer bruker du samme formel, men bytter ut to med én prosent.

420 000 kroner i formue

Har du formue på 420 000 kroner i 2017, er ugift og har fått støtte i ti måneder, blir utregningen slik:

Formue 420 000
Beløpsgrense - 392 662
Formue over beløpsgrense = 27 338

Formelen over gir da dette regnestykket:

Kr 27 338 x 0,02 x 10 måneder = 5 467,60 kroner blir gjort om fra omgjøringslån til ordinært lån.