Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  På grunn av teknisk vedlikehold vil Dine sider, nettsøknadene og de andre innloggede tjenestene våre være utilgjengelige fra klokken 08:00 onsdag 25. april og til morgenen torsdag 26. Vi beklager ulempene det fører med seg.

  Trygdeytelser vi ser bort fra

  • Kontantstøtte
  • Barnetrygd
  • Skattefrie attføringsstønader
  • Engangsstønad ved adopsjon 
  • Engangsstønad ved fødsel
  • Gravferdsstønad
  • Grunn- og hjelpestønad
  • Menerstatning ved yrkesskade
  • Stønad til barnetilsyn
  • Stønad ved helsetjenester
  • Utdanningsstønad mm
  • Tiltakspenger
  • Andre skattefrie ytelser 

  Disse trygdeytelsene regnes ikke som inntekt og spiller derfor ikke noen rolle for hvor mye stipend du får. Vi ser også bort i fra eventuelle bidrag du eller barna dine mottar.