Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Trygdeytelser med samme fribeløp som person- og kapitalinntekt

  Trygdeytelser med samme fribeløp som person- og kapitalinntekt

  • Foreldrepenger
  • Sykepenger
  • Dagpenger under arbeidsledighet
  • Adopsjonspenger

  For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha over disse fribeløpene:

  Kalenderår

  Ved støtte hele kalenderåret

  Ved støtte i sju måneder eller mindre per kalenderår*

  2018

  kr 177 257

  kr 443 142

  2017

  kr 172 597

  kr 431 492

  2016

  kr 168 059

  kr 420 148

  2015

  kr 162 769

  kr 406 923

  2014

  kr 157 265

  kr 393 163

  *Økt inntektsgrense gjelder dersom du følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og du bare får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for bare ett semester i kalenderåret.