Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Trygdeytelser med lavere fribeløp enn person- og kapitalinntekt

  Trygdeytelser med lavere fribeløp enn person- og kapitalinntekt

  • Stønad til enslig mor/far (overgangsstønad)
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføretrygd
  • Etterlattepensjon
  • Alderspensjon
  • Introduksjonsstønad
  • Kvalifiseringsstønad

  For å beholde maksimalt stipend, kan du ikke ha trygdeytelser over disse fribeløpene:

   

  Kalenderår

  Ved støtte hele kalenderåret 

  Ved støtte i sju måneder eller mindre per kalenderår* 

  2020

  kr 100 863 kr 282 761

  2019

  kr 97 688

  kr 273 861

  2018

  kr 94 843

  kr 265 884

  2017

  kr 92 350

  kr 258 894

  2016

  kr 89 922

  kr 252 088

  2015

  kr 87 092

  kr 244 153

  *Økt inntektsgrense gjelder dersom du følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og du bare får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for bare ett semester i kalenderåret.