Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Har du fått etterbetalt trygd?

    Hvis du får etterbetalt trygd (for eksempel arbeidsavklaringspenger), blir hele etterbetalingen registrert på skattefastsettingen (likningen) for det året du får utbetalingen. Lånekassen bruker inntektsopplysningene fra fastsettingen til å beregne hvor mye stipend du har rett til, og store etterbetalinger kan føre til at du får redusert stipend.

    Lånekassen kan fordele slike etterbetalinger på de årene de gjelder, men du må sende inn oss et brev hvor du søker om det. Du må også legge ved kopi av fastsettingen og dokumentasjon fra Nav som viser hvilke deler av utbetalingen som er for tidligere år.

    Vær oppmerksom på at vi vil vurdere retten din til stipend for foregående år på nytt, siden inntekten din for de tidligere årene blir oppjustert. Hvis den nye beregningen viser at du har rett til mindre stipend, øker gjelden din.