Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  På grunn av teknisk vedlikehold kan du oppleve nedetid i de innloggede tjenestene våre natt til onsdag 24. januar. Vi beklager ulempene det fører med seg.

  Utbetalingsplan hvis du bare har søkt om stipend

  Utbetalinger høst 2017

  Beløp

  15. August

   kr 8 507,2

  15. September

   kr 3 190,2

  15. Oktober

  kr 3 190,2

  15. November

  kr 3 190,2

  15. Desember 

  kr 3 190,2

  Sum for hele semesteret            

  kr 21 268

  Utbetalinger vår 2018

  Beløp

  15. Januar

   kr 8 507,2

  15. Februar

   kr 3 190,2

  15. Mars

  kr 3 190,2

  15. April

  kr 3 190,2

  15. Mai

  kr 3 190,2

  15. Juni*

  kr 2 126,8

  Sum for hele semesteret*

  kr 23 394,8

  Sum, hele undervisningsåret*
  kr 44 662,8

  * Forutsetter at du har rett til studiestøtte i 11 måneder.

  Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele semestre og at du har søkt om bare stipend. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

  Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

  Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2018 trappes støtten opp med 2 uker. Den ene av de 2 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018.

  Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

  Omgjøringslån

  Når du søker om bare stipend, blir også støtten utbetalt som et lån. Dette lånet kalles omgjøringslån og kan blir gjort om til stipend når du har bestått utdanning og vi har kontrollert inntekten og formuen din.