Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utbetalingsplan hvis du bare har søkt om stipend

  Utbetalinger høst 2018

  Beløp

  15. August

   kr 8 660

  15. September

   kr 3 248

  15. Oktober

  kr 3 248

  15. November

  kr 3 248

  15. Desember 

  kr 3 248

  Sum for hele semesteret            

  kr 21 650

  Utbetalinger vår 2019

  Beløp

  15. Januar

   kr 8 660

  15. Februar

   kr 3 248

  15. Mars

  kr 3 248

  15. April

  kr 3 248

  15. Mai

  kr 3 248

  15. Juni*

  kr 3 248

  Sum for hele semesteret*

  kr 24 898

  Sum, hele undervisningsåret*
  kr 46 548

  * Forutsetter at du har rett til studiestøtte i 11 måneder.

  Beløpene er rundet av til nærmeste hele krone og forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele semestre og at du har søkt om bare stipend. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

  Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

  Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2019 trappes støtten opp med 3 uker. Den ene av de 3 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2019.

  Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

  Omgjøringslån

  Når du søker om bare stipend, blir også støtten utbetalt som et lån. Dette lånet kalles omgjøringslån og kan blir gjort om til stipend når du har bestått utdanning og vi har kontrollert inntekten og formuen din.