Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utbetalingsplan for våren 2018

  Utbetalinger vår 2018

  Beløp

  15. Januar

   kr 21 268

  15. Februar

   kr 7 975,5

  15. Mars

  kr 7 975,5

  15. April

  kr 7 975,5

  15. Mai

  kr 7 975,5

  Sum for hele semesteret

  kr 53 170

  Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele vårsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

  Utbetaling (del av 11 månders studiestøtte) Beløp
  15. juni kr 5 317

  Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2018 trappes støtten opp med 2 uker. Den ene av de 2 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018.

  Utbetalingen i juni gjelder ikke

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger