Flytting

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 18.03.2018
Det har stor betydning for stipend- og lånebeløpet om du bor borte eller hjemme.

Slik melder du fra om flytting

Slik kan du melde fra til Lånekassen om du bor hjemme eller borte

Slik kan du ikke melde fra til Lånekassen om du bor hjemme eller borte

  • Per telefon
  • På vanlig e-post
  • Endring av adresse i Folkeregisteret

Viktig å melde flytting

Høyere og annen utdanning

Dersom du er registrert som borteboer hos Lånekassen, kan du få inntil 40 prosent av lånet gjort om til stipend etter bestått eksamen.

Bor du i samme hus som foreldrene dine, får du ikke stipend selv om du bor i egen leilighet eller betaler husleie hjemme. Du blir også regnet som hjemmeboer hvis du bor i bolig som hører til huset der foreldrene dine bor. Hele støtten blir da utbetalt som lån, og ikke noe av lånet blir gjort om til stipend ved fullført utdanning.

For å få stipend når du og foreldrene dine bor i samme hus, må dere bo i atskilte boenheter i et hus som har flere enn fire selvstendige og klart atskilte boenheter.

Flytter du fra eller til foreldrene dine i løpet av perioden du mottar stipend og lån for, må du sende skriftlig melding til Lånekassen hvor du oppgir flyttedato og den nye adressen din. Du kan enkelt melde fra under "meld fra om endringer" på Dine sider.

Videregående opplæring

Dersom du flytter for deg selv, kan du få bostipend. For å få bostipend er det noen krav som blir stilt. Du må bo for deg selv og minst ett av disse kravene må være oppfylt:

  • Skolen ligger 40 km eller mer fra foreldrehjemmet
  • Reisetiden mellom hjem og skole er mer enn tre timer tur-retur
  • Det er spesielle forhold som gjør at du ikke kan bo hjemme mens du går på skolen

Flytter du tilbake til foreldrene dine, har du ikke lenger rett på bostipend. Flytting kan også medføre at du skal ha mer eller mindre i reisestipend enn du eventuelt har fått.

Frister

Dersom du krysset av for at du skulle bo hjemme i søknaden om støtte, men har flyttet for deg selv etter at du søkte, må melding om flyttedato og hybeladresse være kommet inn til oss innen støtteperioden/undervisningsåret er avsluttet.

Krysset du av for at du skulle flytte for deg selv i søknaden om støtte, men ikke oppgav hybeladresse eller flyttedato på søknaden, må du sende inn disse opplysningene til oss innen støtteperioden/undervisningsåret.

Søknader eller nye opplysninger som kommer inn til Lånekassen etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir ikke behandlet.

Lærlinger

Melding om hybeladresse og flyttedato for lærlinger, må være kommet inn til Lånekassen innen 30. juni, eller innen lærekontrakten avsluttes, dersom lærekontrakten avsluttes før 30. juni.