Studere uten støtte

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 16.01.2020
Hva skjer hvis du studerer uten støtte fra Lånekassen?

Vi legger til renter på lånet ditt

Hvis du ikke søker om støtte eller ikke lenger har rett til støtte, og har tatt opp lån tidligere, begynner rentene å løpe på lånet ditt.

Dette skjer dagen etter at den perioden du har fått støtte til fulltidsutdanning for (støtteperioden) tar slutt. Du vil også få tilsendt en betalingsplan etter cirka fire måneder.

Dersom du ikke mottar støtte fra Lånekassen vil rentene løpe på lånet ditt selv om du er i utdanning. Da må du selv søke om betalingsutsettelse for å slippe å betale mens du studerer, og om sletting av renter.

Fulltidsutdanning uten støtte

Tar du fulltidsutdanning uten at du mottar støtte fra Lånekassen? Selv om utdanningen du tar gir deg rett til støtte og dermed rett til å få slettet rentene, vil rentene likevel løpe på lånet ditt mens du er under utdanning.

Når du tar utdanning uten å søke støtte, må du søke om betalingsutsettelse for hvert semester (du kan utsette å betale inntil seks regninger om gangen). Du søker om å få slettet renter etter du er ferdig med utdanningen og har bestptt eksamen.

Fulltidsutdanning med støtte etter en pause

Hvis du får støtte til fulltidsutdanning etter en pause, blir lånet ditt automatisk satt rente- og avdragsfritt. Du trenger ikke å søke spesielt om dette.

Deltidsutdanning uten støtte

Tar du deltidsutdanning og har rett til støtte, kan du ha rett til åp få slettet renter for perioden du er i utdanning dersom du har lav inntekt. Du må søke om betalingsutsettelse for hvert semester (du kan maksimalt få innvilget seks utsettelser om gangen). For å få slettet renter må du i tillegg stå på eksamen. Les mer om rentefritak under utdanning.

Forsinkelse

Tar du fulltidsutdanning og er mer enn ett år forsinket har du ikke rett til støtte. Rentene løper på lånet ditt og du har ikke rett til sletting av renterselv om du er i utdanning. Et unntak er dersom du mottar sykestipend eller foreldrestipend ved fødsel. Du kan hente inn forsinkelsen ved å ta utdanning uten støtte fra Lånekassen.