Fritak fra fag

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Du må melde fra til Lånekassen dersom du får fritak fra fag.

Vi trenger disse opplysningene fordi fritak fra fag kan føre til endringer i støttebeløpet du har rett til.

Du melder fra om fritak fra fag på samme måte som ved andre endringer i fag,