Bytte lærested

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Bytter du lærested, må du sende oss en ny søknad om stipend og lån.

Når må du sende inn en ny søknad?

  • Har du søkt støtte for å gå på et lærested, men begynner på et annet, må du sende inn ny søknad.
  • Har du allerede fått en avtale om støtte, må du ikke sende inn denne, men søke på nytt.   
  • Mottar du allerede støtte, men skal bytte lærested, må du sende inn søknad om støtte til det nye lærestedet.  

Bytte av lærested i utlandet

Hvis du bytter lærested i utlandet, må du sende skriftlig melding til oss om dette. Du må legge ved dokumentasjon både fra det nye lærestedet ditt og fra lærestedet du har studert ved tidligere. Du må i tillegg sende ny søknad om støtte til den nye utdanningen.

Disse opplysninger trenger vi når du bytter lærested:

  • Datoen for når du byttet lærested. Byttet du midt i semesteret, må det stå hvilken dato du avbrøt utdanningen.
  • Opplysninger om skolepenger. Dersom du har fått støtte til skolepenger, må lærestedet bekrefte hvor mye som er full betaling for semesteret og hvor mye du har betalt. Hvis du får refundert skolepenger, må det fram av dokumentasjonen.
  • Karakterutskrift som viser alle faglige resultater ved lærestedet fram til byttet.
  • Dokumentasjon på opptak og skolepenger fra det nye lærestedet.