Avbrudd eller pause i utdanningen

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Avbryter du en utdanning du har fått støtte til, må du gi beskjed til oss snarest.

Avbrudd i utdanningen

Hvis du avbryter en utdanning du har fått støtte til, må du snarest gi melding til oss, slik at overføringen av støtte stanser. Du kan enkelt melde fra om avbruddet på Dine sider.

Perioder du har fått penger fra Lånekassen, men mangler faglige resultater for, regnes som en forsinkelse. Du kan være inntil ett år forsinket og likevel få stipend og lån. Du får ikke noe lån gjort om til stipend hvis du mangler faglige resultater.

Pause i utdanningen

Tar du en pause fra en utdanning når du ikke får støtte fra Lånekassen, får det ikke noen betydning for mulighetene dine til å få stipend og lån senere, men rentene begynner å løpe på lånet ditt. Etter ca sju måneder vil du få den første regningen.

Du må selv søke om utsettelse av betalingen og sletting av renter, hvis du fortsetter å studere uten støtte fra Lånekassen.

Syk eller gravid?

Skyldes avbruddet eller pausen at ble syk eller gravid, bør du lese om sykestipend og foreldrestipend ved fødsel.

Avbryte utdanning i utlandet

Avbryter du studier i utlandet må du sende melding til oss. Vi trenger også noe dokumentasjon fra lærestedet ditt.

Vi trenger dokumentasjon på

  • Datoen for når semesteret ditt startet
  • Datoen for når du avbrøt studiet
  • Datoen for når semesteret skulle vært avsluttet
  • Dersom du er tildelt skolepenger, må lærestedet bekrefte hvor mye som er full betaling for semesteret og hvor mye du har betalt. Eventuell tilbakebetaling eller om dette vurderes, må gå fram av dokumentasjonen
  • Dokumentasjon på eventuelle oppnådde resultater ved lærestedet fram til avbruddet

Hvis du avbryter en utdanning i utlandet og består færre studiepoeng enn du har fått støtte til, regner vi deg som forsinket i utdanningen. Les mer om faglig forsinkelse i utlandet.