Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Rekkefølgen av behovsprøvingen

  1. Først sjekker vi forsørgerstipendet mot din eventuelle ektefelle/samboers person- og kapitalinntekt. Dersom den er høyere enn 389 454 kroner ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt (likningen) for 2017 og 399 969 kroner ved fastsettingen for 2018 blir forsørgerstipendet redusert med fem prosent per måned.
  2. Deretter behovsprøver vi forsørgerstipendet mot din egen person- og kapitalinntekt.
  3. Til slutt behovsprøver vi forsørgerstipendet mot formuen din og formuen til en eventuell ektefelle/samboer
  4. Først når vi har kontrollert forsørgerstipendet mot disse grensene, blir det fastsatt om en del av eller hele forsørgerstipendet blir gjort om til lån for hvert enkelt kalenderår.