Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Rekkefølgen av behovsprøvingen

  1. Først sjekker vi forsørgerstipendet mot din eventuelle ektefelle/samboers person- og kapitalinntekt. Dersom den er høyere enn 399 969 kroner ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt (likningen) for 2018 og 411 968 kroner ved fastsettingen for 2019 blir forsørgerstipendet redusert med fem prosent av det overskytende per måned.
  2. Deretter behovsprøver vi forsørgerstipendet mot din egen person- og kapitalinntekt.
  3. Til slutt behovsprøver vi forsørgerstipendet mot formuen din og formuen til en eventuell ektefelle/samboer
  4. Først når vi har kontrollert forsørgerstipendet mot disse grensene, blir det fastsatt om en del av eller hele forsørgerstipendet blir gjort om til lån for hvert enkelt kalenderår.