Behovsprøving av forsørgerstipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 23.01.2020
Forsørgerstipendet er behovsprøvd. Inntekten og formuen for deg og en eventuell ektefelle eller samboer du har barn sammen med, må være lavere enn grensene i forskriften.

Når du søker om stipend og lån, må du oppgi forventet årsinntekt (person- og kapitalinntekt) for ektefellen eller samboeren din. Vi vurderer om du har rett til forsørgerstipend basert på inntekten du oppgir.

Inntektsgrenser for ektefelle eller samboer

2018 2019 2020
399 969 kroner 411 968 kroner 425 357 kroner
Når likningen er klar, innhenter Lånekassen opplysninger fra skatteetaten om faktisk person- og kapitalinntekt og formue for deg og din eventuelle ektefelle/samboer, for de periodene du har fått forsørgerstipend.
Forsørgerstipendet blir regulert i forhold til den faktiske inntekten og formuen. Hvis du/ektefelle/samboer har for høy inntekt eller formue, kan en del av forsørgerstipendet bli gjort om til lån.

Rekkefølgen av behovsprøvingen

  1. Først sjekker vi forsørgerstipendet mot din eventuelle ektefelle/samboers person- og kapitalinntekt. Dersom den er høyere enn 411 968 kroner ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt (likningen) for 2019 og 425 357 kroner ved fastsettingen for 2020 blir forsørgerstipendet redusert med fem prosent av det overskytende per måned.
  2. Deretter behovsprøver vi forsørgerstipendet mot din egen person- og kapitalinntekt.
  3. Til slutt behovsprøver vi forsørgerstipendet mot formuen din og formuen til en eventuell ektefelle/samboer
  4. Først når vi har kontrollert forsørgerstipendet mot disse grensene, blir det fastsatt om en del av eller hele forsørgerstipendet blir gjort om til lån for hvert enkelt kalenderår.

Si fra om endringer

Dersom inntekten til ektefellen eller samboeren din blir lavere enn oppgitt i søknaden, må du opplyse om det innen støtteperioden/undervisningsåret er avsluttet. Den enkleste måten å melde fra på er på Dine sider. Du kan også sende oss et brev.