Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Eksempel på hvor mye foreldrestipend du kan få

  Satser for undervisningsåret 2018–2019

  Vanlig videregående opplæring*

  Per måned – ett barn

  Er over 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på 33 248 kroner eller lavere i måneden 

  12 551 kroner

  Er under 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på 33 248 kroner  eller lavere i måneden

  9 348 kroner

  Er over 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på 33 248 kroner eller mer i måneden 

  10 864 – 12 551 kroner

  Er under 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på 33 248 kroner eller mer i måneden

  7 661 – 10 864 kroner

  Enslig forsørger over 18 år uten overgangsstønad 

  12 551 kroner

  Enslig forsørger under 18 år uten overgangsstønad 

  9 348 kroner

  Enslig forsørger over 18 år med overgangsstønad

  3 203 kroner

  Enslig forsørger under 18 år med overgangsstønad

  0 kroner

  *Utstyrsstipendet kommer i tillegg. Hvor stort utstyrsstipend du får, avhenger av hvilket utdanningsprogram du tar. Les mer om utstyrsstipend her.

  Dersom du søker om foreldrestipend lenge etter at barnet er født, kan du få deler av foreldrestipendet beregnet etter satsene fra forrige undervisningsår. For Lånekassen begynner undervisningsåret den 16. august hvert år.

  Satser for undervisningsåret 2017–2018:

  Vanlig videregående opplæring – fulltidsutdanning*

  Per måned – ett barn

  Er over 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på under 32 280 kroner i måneden 

  12 329 kroner

  Er under 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på under 32 280 kroner i måneden

  9 183 kroner

  Er over 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på over 32 280 kroner i måneden 

  10 670 – 12 329 kroner

  Er under 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på over 32 280 kroner i måneden

  7 524 – 9 183 kroner

  Enslig forsørger over 18 år uten overgangsstønad 

  12 329 kroner

  Enslig forsørger under 18 år uten overgangsstønad 

  9 183 kroner

  Enslig forsørger over 18 år med overgangsstønad

  3 146 kroner

  Enslig forsørger under 18 år med overgangsstønad

  0 kroner

  *Utstyrsstipendet kommer i tillegg. Hvor stort utstyrsstipend du får, avhenger av hvilket utdanningsprogram du tar. Les mer om utstyrsstipend her.