Ikke avbryt utdanningen

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
For å få foreldrestipend må du være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning eller ha reservert en studieplass. Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din.

Du må ha opptak ved et lærested for å få foreldrestipend. Hvis du avbryter utdanningen din, eller ikke har opptak, har du ikke rett til foreldrestipend.

Det er ikke et krav at du må ta ut permisjon. Du kan få foreldrestipend og være i utdanning samtidig. Vi krever ikke at du må bestå eksamen i den perioden du får foreldrestipend.

Er du mellom to utdanninger?

Har du fullført et studium og planlegger å ta et nytt, må du ha opptak til det nye studiet for å kunne få foreldrestipend. Etter at du har fått opptak, kan du søke om å få utsette oppstarten på det nye studiet.