Slik søker du om foreldrestipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Du søker om foreldrestipend etter at barnet er født, og senest 12 måneder etter at barnet er født.

Last ned skjema

Slik søker du

 1. 1. Søk om vanlig støtte til stipend og lån
  Du må alltid søke om vanlig støtte i tillegg til foreldrestipend.
 2. 2. Send inn søknad om foreldrestipend
  Etter at du har fått barnet, og senest 12 måneder etter at barnet er født, sender du inn Søknad om foreldrestipend ved fødsel og adopsjon (G-skjema).
 3. 3. Legg ved dokumentasjon
  Sammen søknaden om foreldrestipend må du legge ved den dokumentasjonen vi ber deg om:
  • Kopi av fødselsmelding for barnet eller dokumentasjon på adopsjonsdato.
  • Opplysning om du skal ha permisjon fra utdanningen eller ikke. Lærestedet må bekrefte permisjonsperioden.
  • Dokumentasjon som viser at du har minst 40 prosent samvær med barnet dersom du ikke har daglig omsorg. Send for eksempel inn kopi av samværsavtale. 
  • Kopi av vedtaksbrev fra Nav, dersom samboeren eller ektefellen din skal motta foreldrepenger.

Du kan også skrive et brev til oss, og legge ved dokumentasjonen vi ber om.

Er du gift eller har felles barn med samboeren din?

Er du samboer med felles barn eller gift, må du i tillegg

 • Oppgi fødselsnummeret til samboeren/ektefellen din
 • Legge ved bekreftelse som viser om samboeren/ektefellen din skal ta ut foreldrepenger, og i så fall i hvilken periode.

Forsørgerstipendet blir behovsprøvd mot inntekten til ektefellen/samboeren din. Lånekassen henter informasjon om inntekten hans/hennes fra A-ordningen. De aller fleste trenger altså ikke å sende inn dokumentasjon på inntekt.

Hvis ektefellen/samboeren din er selvstendig næringsdrivende eller bor i utlandet, må du imidlertid sende inn dokumentasjon selv. Da må du sende inn dokumentasjon som viser brutto inntekt/stønad/trygd for samboeren/ektefellen din, for eksempel kopi av lønnsslipper.

Forsørgerstipend

Når du søker om foreldrestipend, vurderer vi automatisk om du har rett til forsørgerstipend også. Her kan du lese mer om forsørgerstipend.

Behandling av søknaden og utbetaling

I første omgang får du utbetalt vanlig stipend og lån. Unntaket er dersom du har permisjon fra utdanningen ved semesterstart. Da får du ikke utbetalt støtte før søknaden om foreldrestipend er innvilget.

Har du fått utbetalt lån for den perioden du skal ha foreldrestipend, blir lånet gjort om til foreldrestipend når vi behandler søknaden din om foreldrestipend. Det er fødselsdatoen, ikke termindatoen, som bestemmer perioden med foreldrestipend.

Dersom du har rett til forsørgerstipend, blir det etterbetalt for tiden fra fødselen og fram til søknaden ble godkjent. Foreldrestipendet og et eventuelt forsørgerstipend blir deretter overført månedlig til kontoen din.

Søknadsfrist

Søknaden om foreldrestipend med dokumentasjon må være kommet inn til Lånekassen senest tolv måneder etter fødselen.

Venter du på vedtaksbrev fra Nav?

Hvis du venter på et vedtaksbrev fra Nav som skal dokumentere permisjonsperioden for ektefellen/ samboeren din, oppgir du hvilken periode han eller hun har søkt om permisjon for. Når han/hun får vedtaksbrevet fra Nav, sender du inn en kopi av brevet til Lånekassen.