Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Eksempel på hvor mye du kan få

  Høyere og annen utdanning - fulltidsutdanning* Per måned - ett barn
  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2018 på 399 969 kroner eller lavere** 12 512 kr

  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2018
  mellom 399 970 kroner og 433 709 kroner

  10 825 kr -
  12 512 kr

  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2018 høyere enn 433 709 kroner 10 825 kr
  Enslig forsørger med overgangsstønad 10 825 kr

  * Er du i deltidsutdanning, vil du få stipend i forhold til studiebelastningen din.
  ** Grensen for person- og kapitalinntekt for ektefelle/samboer for forsørgerstipend i 2017 er 389 454 kroner og 411 968 kroner i 2019. Hvis ektefellen/samboeren din har høyere årsinntekt enn dette, blir forsørgerstipendet redusert med fem prosent per måned av inntekten som er over grensen.