Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Eksempel på hvor mye du kan få

  Høyere og annen utdanning - fulltidsutdanning* Per måned - ett barn
  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2016 på 379 215 kroner eller lavere** 12 015 kr

  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2016 
  mellom 379 216 kroner og 411 615 kroner

  10 395 kr -
  12 015 kr

  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2016 høyere enn 411 615 kroner 10 395 kr
  Enslig forsørger med overgangsstønad 10 395 kr

  * Er du i deltidsutdanning, vil du få stipend i forhold til studiebelastningen din.
  ** Grensen for person- og kapitalinntekt for ektefelle/samboer for forsørgerstipend i 2016 er 379 215 kroner og 389 454 kroner i 2017. Hvis ektefellen/samboeren din har høyere årsinntekt enn dette, blir forsørgerstipendet redusert med fem prosent per måned av inntekten som er over grensen.