Sluttrapport Ny samhandlingsplattform

Sist oppdatert: 01.02.2018

Lånekassens samhandlingsplattform er definert som en portefølje av sentrale samhandlingsverktøy. Prosjekt Ny samhandlingsplattform har hatt som mandat å innføre Office 365, ny bedriftstelefoniløsning og ny kontaktsenterløsning som sentrale deler av Lånekassens samhandlingsplattform. Sluttrapporten drøfter hvordan innføringen av Office 365 gikk.

Last ned sluttrapporten [pdf]