Fylke 2016

Sist oppdatert: 15.03.2017
Fylke Antall tilbakebetalere Prosent av tilbekebetalere Prosent av befolkningen 20-64 år
Østfold 27 249 4,3 5,4
Akershus 66 484 10,5 11,2
Østfold 28 288 4,3 5,4
Akershus 69 211 10,6 11,3
Oslo 135 679 20,8 14,1
Hedmark 18 162 2,8 3,6
Oppland 16 753 2,6 3,5
Buskerud 28 787 4,4 5,2
Vestfold 26 724 4,1 4,6
Telemark 16 926 2,6 3,2
Aust-Agder 11 419 1,7 2,1
Vest-Agder 19 498 3,0 3,4
Rogaland 51 302 7,8 9,0
Hordaland 67 205 10,3 9,9
Sogn og Fjordane 10 138 1,6 2,0
Møre og Romsdal 27 963 4,3 4,9
Sør-Trøndelag 44 329 6,8 6,2
Nord-Trøndelag 14 567 2,2 2,5
Nordland 25 490 3,9 4,5
Troms 21 811 3,3 3,2
Finnmark 9 185 1,4 1,4
Ukjent 10 405 1,6 -
Totalt 653 842 100,0 100,0