Ettergivelsesordninger 2016

Sist oppdatert: 10.03.2017
Årsak Antall låntakere som har fått ettergivelse Beløp ettergitt i mill.kr
Finnmarksordningen 5 779 113,3
Sykdom (uførhet) 1 989 256,4
Dødsfall 400 58,8
Læreravskrivning  372 18,4
Kvoteprogram for studenter fra utviklingsland m.m 243 31,4
Andre 117,5
Totalt 595,8