Betalingsutsettelse og rentefritak 2016

Sist oppdatert: 13.03.2017
Årsak til at rentefritak er gitt Antall låntakere med rentefritak
Arbeidsledighet 10 547
Arbeidsavklaringspenger 9 498
Omsorgsarbeid 3 372
Fødsel 2 522
Sykdom 1 032
Deltidsutdanning 808
Fulltidsutdanning 666
Militær eller sivil verneplikt 428
Sosialstønad til livsopphold 245
Lav inntekt ved fulltidsarbeid 177
Soning 54
Andre forhold 28
Totalt* 24 934
Antall låntakere med betalingsutsettelse 98 009

*Flere kunder har søkt om rentefritak flere ganger/av ulike årsaker, det forklarer avviket mellom totalt antall kunder som har søkt om rentefritak og summen av alle årsakene.