Tidenes laveste flytende rente i Lånekassen

Sist oppdatert: 09.03.2016
Fra 1. mai vil den flytende renten på studielån være på 1,913 prosent. Dette er den laveste flytende renten i Lånekassen noensinne.

Renten på studielån synker fortsatt, men denne gangen med beskjedne 0,02 prosentpoeng. 1,913 prosent er den laveste flytende renten i Lånekassens historie.  

Tre av fire har flytende rente

Studielånsrenten fastsettes seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

481 900 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 145 700 har fast rente. Tre av fire kunder som betaler på studielånet sitt har flytende rente.

Neste mulighet for å binde renten eller avbryte en fastrenteavtale er mellom 10. og 17. april med virkning fra 1. mai.

Ny beregningsmodell

I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt ny modell for fastsettelsen av renten i Lånekassen, Statens Pensjonskasse og Husbanken. Rentene som gjelder fra og med 1. mars 2016, blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten gjøres det et fradrag på 0,5 prosentpoeng. Den nye rentemodellen baserer seg på data som lånetilbydere er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen.