Student til høsten? Søk om lån og stipend nå

Sist oppdatert: 09.06.2020
Studenter i Norge og utlandet som har fått studieplass, kan nå søke om lån og stipend fra Lånekassen. – Søk nå, og du har pengene til studiestart, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

På Lånekassens nettsider kan du sjekke hvor mye du kan få i lån og stipend. Du søker fra Dine sider på lanekassen.no. Før du kan søke, må du ha bekreftet studieplass.

Elever i videregående opplæring kan ikke søke nå. De må vente til de har fått opptak i juli og takket ja til skoleplass.

Nina Schanke Funnemark_pressebilde

Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen  Foto: Hege Aas / Lånekassen

Penger til studiestart

– De aller fleste søknader behandles automatisk og i løpet av ett døgn, men mer kompliserte saker tar lengre tid. Vårt tips er å søke så tidlig som mulig, og søker du allerede nå, har du penger til studiestart, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Studenter kan få 123 519 kroner i basislån studieåret 2020–2021. Inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, har inntekt og formue under de fastsatte beløpsgrensene og består utdanningen din. I tillegg kan du ha rett på andre typer lån og stipend fra Lånekassen.

Utbetaling i august
For studenter i Norge utbetales lån og stipend for neste studieår tidligst i august, avhengig av når du søker. Før pengene kan utbetales, må følgende være i boks:

  • Du må ha studieplass.
  • Du må signere avtalen om stipend og/eller lån.
  • Du må ha gyldig kontonummer.

Studenter i utlandet
Mange norske utenlandsstudenter og utvekslingselever måtte reise hjem til Norge på grunn av koronasituasjonen. Vanligvis krever Lånekassen at man fysisk oppholder seg på skolen i utlandet for å få lån og stipend. Forrige uke kunne Kunnskapsdepartementet fortelle at utenlandsstudenter og utvekslingselever på videregående som må starte studieåret med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av koronapandemien, likevel vil ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. Retten til lån og stipend høsten 2020 vil være uavhengig av om man reiser til studiested eller skole allerede ved semesterstart.

Se lanekassen.no for mer om utbetaling til studenter i utlandet.


Flere muligheter for voksne fra høsten
Lånekassen har tradisjonelt vært best tilpasset den yngre heltidsstudenten, men fra høsten kommer nye ordninger som gjør det lettere for voksne å ta utdanning finansiert av Lånekassen:

  • Det blir bedre betingelser for de som vil studere deltid, noe som vil gjøre det lettere å studere ved siden av jobb.
  • Det blir bedre ordninger for de som er over 45 år – du kan nå få fullt lån til du er 50 (mot 45 år tidligere), og redusert støtte etter det. Samtidig heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt fra 65 til 70 år.
  • Er du over 30 år, kan du få et ekstra lån. Det samme gjelder for de over 18 år som har barn under 16 år.

Voksne har også rett til basislån og andre typer lån og stipend. Regelen om at man kan få utdanningsstøtte i samlet sett åtte år, gjelder alle studenter uansett alder.

Nye ordninger for voksne er viktige tiltak for å muliggjøre livslang læring og tilrettelegge for å fylle på med kompetanse gjennom hele livet:

– Det som passer for en yngre student uten større økonomiske forpliktelser, passer ikke nødvendigvis for voksne med familie og boliglån. Med de nye ordningene får denne gruppen bedre muligheter til å finansiere utdanning gjennom Lånekassen. De nye tiltakene vil samlet sett gjøre Lånekassen bedre tilpasset fremtidens arbeidsmarked og behovet for livslang læring, sier Funnemark.

Se lanekassen.no her for alle regelendringene som gjelder for utdanningsstøtte fra høsten.