Ny renteordning foreslått i Statsbudsjettet

Sist oppdatert: 13.10.2009
Ny måte å fastsette renten på er det viktigste endringsforslaget i dagens Statsbudsjett. I tillegg foreslår regjeringen en økning i støttesatsene og ny ordning for utbetaling til kvotestudenter.

Fra 1. juli 2010 vil renten fastsettes annenhver måned, fremfor fire ganger som i dagens ordning. Dette vil gjelde både fastsettelse av flytende- og fastrente. Lånekassen fortsetter med å varsle deg fire ganger i året, men du får mulighet til å binde renten seks ganger i løpet av et år. Endringen i rentefastsettelsen innebærer blant annet at ”forsinkelsen” i forhold til markedsrenten vil bli noe mindre. Endringen i renteordningen gjøres for at statsbankene, Lånekassen, Husbanken og Statens pensjonskasse, skal få et likt rentesystem.

Økning i støttesatser

Regjeringen foreslår å øke alle støttesatser med 1,6 prosent. Det betyr at studenter i høyere utdanning får nærmere 90 000 kroner i året fra neste studieår.

Raskere utbetaling til kvotestudentene

Kvotestudenter skal få utbetaling for de to første månedene med en gang de kommer til lærestedet. I tillegg kommer enkelte tilleggsendringer, blant annet for at kvotestudentene skal kunne reise hjem oftere.