Stabilt lave fastrenter i Lånekassen

Sist oppdatert: 10.08.2017
Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. september være 2,227 prosent for tre års bindingstid, 2,472 prosent for fem år og 3,047 prosent for ti år.

Den flytende renta på studielånet vil være 2,188 prosent fra 1. september.

– Tre års fastrente forblir uendret. Fem- og tiårsrenta synker marginalt med henholdsvis 0,019 prosentpoeng og 0,010 prosentpoeng, forteller Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Kan binde mellom 10. og 17. august

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. september, kan gjøre det i perioden 10.–17. august. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no. De som avsluttet utdanningen sin i vår, kan også søke om fastrente nå.

577 900 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 66 900 har fastrente. Men ikke alle med flytende rente kan binde renta:

– Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, påpeker Herstad.

Markedsstyrt rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente.

Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Rentene blir i dag fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.