Stabilt lav studielånsrente

Sist oppdatert: 31.10.2014
Den flytende renta i Lånekassen vil fra 1. januar være på 2,276 prosent. Hvis Stortinget vedtar å øke rentepåslaget med 0,25 prosentpoeng fra 1. januar, slik regjeringen har foreslått, justeres imidlertid satsen.

Flytende rente som gjelder for november og desember, er på rekordlave 2,178 prosent. Ny rente på 2,276 prosent betyr en økning på knappe 0,1 prosentpoeng.

– Dette er første gang siden juli 2013 at den flytende renta stiger. Den har enten sunket eller vært uendret ved hver rentefastsettelse siden da, sier Hanne Bjertnes, seniorrådgiver i Lånekassen.

Fastrentene som gjelder fra 1. januar, offentliggjøres i månedsskiftet november–desember.

Regjeringen vil øke rentepåslaget

I forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram 8. oktober, foreslår regjeringen å øke rentepåslaget i Lånekassen med 0,25 prosentpoeng fra 1. januar. Hvis forslaget blir vedtatt, betyr det at alle som har flytende rente på studielånet sitt og de som binder renta etter at forslag til statsbudsjett ble lagt fram, får 1,25 prosent i rentepåslag fra 1. januar i stedet for 1 prosent, slik det er i dag. Kunder som har en fastrenteavtale fra før forslag til statsbudsjett ble lagt fram, vil ikke bli berørt av en eventuell økning i rentepåslaget før fastrenteavtalen deres går ut. Endelig statsbudsjett vedtas av Stortinget i desember.

Markedsstyrt

Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet.

– Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente, sier Bjertnes.

427 000 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 144 600 har fast rente.

Følg renteutviklingen og les mer om fastsettelsen av renta i Lånekassen