Stabilt lav studielånsrente

Sist oppdatert: 29.06.2015
Fra 1. juli vil den flytende renta i Lånekassen være 2,673 prosent.

– Den flytende studielånsrenta stiger med knappe 0,1 prosentpoeng fra dagens nivå, som er 2,575 prosent, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

I perioden 1.–12. april kunne Lånekasse-kunder binde renta på 2,477 prosent for tre år, 2,673 prosent for fem år og 3,260 prosent for ti år. Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.–12. juni. Nye fastrentesatser som gjelder for juli og august, blir offentliggjort i månedsskiftet mai–juni.