Stabilt lav studielånsrente

Sist oppdatert: 05.01.2017
Den flytende renten i Lånekassen vil fra 1. mars være på 2,149 prosent.

Dette er en liten stigning sammenliknet med dagens rente, som er 2,109 prosent.

De aller fleste har flytende rente

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. Neste mulighet for å binde renten på studielånet er i perioden 10.–17. februar.

570 000 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 84 000 har fast rente.

Endring i rentefastsettelsen

I desember 2016 vedtok Stortinget å redusere fradraget i Lånekassens renter fra 0,5 prosentpoeng til 0,15 prosentpoeng.