Stabile fastrenter i Lånekassen

Sist oppdatert: 01.06.2015
Fra 1. juli vil fastrentene på studielånet være 2,129 prosent for tre år, 2,423 prosent for fem år og 2,911 prosent for ti års bindingstid.

Mens tre års fastrente står stabilt på 2,129 prosentpoeng, øker fem og ti års fastrente begge med 0,2 prosentpoeng.

– Treårsrenta vil fortsatt være lavere enn den flytende studielånsrenta på 2,227 prosent, som gjelder for den samme perioden, påpeker Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør Lånekassen.

Kan binde mellom 1. juni og 12. juni

Kunder som ønsker å binde renta, må søke om fast rente på lanekassen.no i perioden 1.–12. juni.

– Alle som skal søke om fastrente, må gjøre det på lanekassen.no, sier Herstad. Fastrentesatsene gjelder fra 1. juli.

451 300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 154 100 har fast rente.

Markedsstyrt

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.