Siste kvartalsregning fra Lånekassen

Sist oppdatert: 13.05.2014
15. mai er siste gang du betaler på studielånet én gang i kvartalet. Månedlig betaling, avtalegiro og fleksibel forfallsdato er blant de nye ordningene som kommer for Lånekassens kunder i sommer.

Fire forfall i året blir snart historie for nærmere 600 000 tilbakebetalere i Lånekassen. I juli kommer den første månedlige studielånsregninga, med forfall i august. Samtidig kommer også nye ordninger som fleksibel forfallsdato og avtalegiro.

– Månedlig betaling harmonerer bedre med lønnsutbetalingene enn kvartalsvis fakturering, og dette har lenge vært et ønske fra kundene våre. Sammen med muligheten til å velge avtalegiro og endre forfallsdato i samsvar med lønningsdato, vil månedlig betaling kunne gjøre det lettere for kundene å betale ned på lånet, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

I tillegg innføres forsinkelsesrenter i Lånekassen, slik det allerede er gjort i de andre statsbankene. Dermed blir det dyrere å betale regningene for sent eller ikke å betale dem.

Alle tilbakebetalerne i Lånekassen vil få et informasjonsbrev om de nye ordningene i slutten av juni.

Dette er endringene som kommer fra juni:

Månedlig betaling

15. mai er forfall for siste kvartalsregning i Lånekassen. Neste regning, med forfall i august, vil være den første månedsregninga. Fra da av vil det ikke være mulig å betale kvartalsvis.

Avtalegiro

Fra i sommer vil det bli mulig å betale studielånet med avtalegiro. Betalingen skjer da automatisk, og man slipper å huske forfallsdatoen. Kundene kan velge avtalegiro i nettbanken eller på Dine sider fra slutten juni.

Fleksibel forfallsdato

Kundene vil kunne velge mellom tre forfallsdatoer, den 5., 15. eller 25. hver måned. Dermed vil forfallsdatoen kunne tilpasses lønningsdato. Endres ikke datoen, vil standardvalget forbli den 15. hver måned. Kundene kan selv endre forfallsdato på Dine sider på lanekassen.no.

Justering av nedbetalingstiden

Kundene vil kunne justere ned nedbetalingstiden på lånet. De vil da kunne bruke kortere tid på nedbetalingen, mens fakturabeløpet vil øke. Nedbetalingstiden kan eventuelt justeres opp igjen senere.

Forsinkelsesrenter

Betaler kunden for sent, vil det fra juni bli regnet forsinkelsesrenter på det forfalte beløpet fra første dag etter forfall, i tillegg til purregebyrer. Forsinkelsesrenter er vanlig praksis hos andre kreditorer. Forsinkelsesrenten fastsettes to ganger i året og følger styringsrenten til Norges Bank med et tillegg på 8 prosentpoeng, som i dag gir en årlig forsinkelsesrente på 9,5 prosent. Blir lånet sagt opp, og gjelden overført til Statens innkrevingssentral, vil det bli regnet forsinkelsesrenter på hele lånet.