Rekordmange studerer i utlandet

Sist oppdatert: 28.08.2012
Aldri før har så mange nordmenn reist utenlands for å studere. 23 442 studenter valgte å studere i utlandet i studieåret 2011–2012, en økning på sju prosent fra året før.

– Mens det var en nedgang på midten av 2000-tallet, har antallet norske studenter i utlandet hatt en stabil vekst de siste årene, sier Chris A. Eidsaunet, regiondirektør ved utlandskontoret i Lånekassen.

15 328 studenter valgte å ta hele utdanningen sin i utlandet forrige undervisningsår, 8 prosent flere enn året før. 8 114 tok en del av utdanningen sin utenfor Norge, en vekst på 6 prosent.

Andelen av den totale norske studentmassen som studerer i utlandet, holder seg imidlertid stabil. 13,7 prosent av alle som i fjor fikk støtte fra Lånekassen til høyere utdanning, studerte i utlandet, en liten økning fra året før, da andelen var på 13,2 prosent.

Storbritannia mest populært

Tall for forrige studieår viser at Storbritannia holder stand som landet flest reiser til, 4 688 norske studenter valgte i fjor å ta hele eller en del av utdanningen sin her. Danmark følger som før på andreplass, mens også USA og Australia er populære studieland.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin.

– De fleste medisinstudentene er  i Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia, forteller Eidsaunet.

De fleste tar bachelor

De fleste som reiser til utlandet i studietiden, studerer på bachelornivå. Mens 14 181 tok bachelor i utlandet i fjor, var det 9 079 på mastergradsnivå.

Antall elever i videregående skole som tar et utvekslingsår, fortsetter å øke. I 2011–2012 tok 2 075 norske videregåendeelever et skoleår i utlandet.