Rekordmange norske studenter i utlandet

Sist oppdatert: 30.08.2013
Aldri før har så mange nordmenn reist utenlands for å studere. Hele 24 376 studenter valgte utlandet i undervisningsåret 2012–2013, en økning på nærmere fire prosent fra året før.

– De siste årene har antallet norske studenter i utlandet økt hvert eneste år, sier Chris A. Eidsaunet, regiondirektør ved utlandskontoret i Lånekassen.

16 260 norske studenter tok hele utdanningen sin i utlandet forrige undervisningsår, noe som tilsvarer en økning på seks prosent. Imidlertid har antall studenter som valgte å ta deler av utdanningen sin utenfor Norge, nærmest stått på stedet hvil. 8 116 delstudenter i 2012–2013 er to studenter flere enn året før.

Storbritannia mest populært

Andelen av den totale norske studentmassen som studerer i utlandet, holder seg også stabil. 13,8 prosent av alle som fikk støtte fra Lånekassen til høyere utdanning forrige undervisningsår reiste utenlands, året før gjorde 13,7 prosent det samme.

– Hele 5 224 studenter valgte i fjor å ta hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia. USA følger på andreplass, men også Danmark, Australia og Polen er populære studieland, forteller Eidsaunet.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Flest på bachelornivå

De fleste som reiser til utlandet i studietiden med støtte fra Lånekassen, studerer på bachelornivå. Mens 14 765 studerte på bachelornivå, var det 9 426 studenter på mastergradsnivå.

Antall norske elever i videregående skole som reiser på utveksling, fortsetter å øke. I 2012–2013 tok 2 352 elever et år av videregående skole i utlandet, en økning på 13,3 prosent.