Nye fastrenter i Lånekassen

Sist oppdatert: 10.12.2019
Fra 1. januar 2020 øker fastrentene i Lånekassen. De nye faste rentene øker med henholdsvis 0,156 prosentpoeng for tre år, 0,156 for fem år og 0,224 prosentpoeng for ti år fra 1. januar neste år.

Hver andre måned har Lånekassens kunder mulighet til å binde rentene på studielånet sitt. Hittil i år har i underkant av 1 500 tilbakebetalere valgt å gå over fra flytende til fast rente. Lånekassen tilbyr fastrenter med tre, fem eller ti års bindingstid, og de fleste som har bundet renten i løpet av 2019, har gjort det for ti år. Per nå har 675 100 av Lånekassens tilbakebetalere flytende rente på lånet, mens 47 200 har fast rente.

Alle fastrentene øker noe fra nyttår

Flytende rente i Lånekassen vil fra 1. januar være 2,579 prosent. De nye fastrentene blir fra nyttår:

  • 3 år: 2,638 %
  • 5 år: 2,735 %
  • 10 år: 2,794 %

Binde eller ikke?

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. januar 2020, kan gjøre det i perioden 10. til 17. desember på Dine sider på lanekassen.no.

– Om man skal binde renten eller ikke, er et valg den enkelte må ta. Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten bidra til forutsigbarhet rundt utgifter, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, får automatisk flytende rente.

Fakta om studielånsrentene

  • Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng. Dette basisgrunnlaget gjelder både fast og flytende rente.
  • Både flytende og fast rente på studielånet blir fastsatt annenhver måned.
  • 675 100 av tilbakebetalerne i Lånekassen har i dag flytende rente på studielånet sitt, mens 47 200 har fast rente.
  • Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her